• Welcome to Thai Audio/Video Club. Please or
 
30 November 2021, 04:18:38 pm

News:

การลงทะเบียน ผู้สมัครต้องส่งบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนครับ (กำกับด้วยว่า ใช้สมัครสมาชิกบอร์ดเท่านั้น  ปิดเลขบัตร ปิด barcode ปิด วันเกิด ปิดที่อยู่  เปิดแค่ชื่อ นามสกุล กับรูปภาพ ก็พอครับ) http://www.thaiavclub.org/Forum/index.php?topic=2816.0


Terms and Rules - Thai Audio/Video Club

กฎ-กติกา-มารยาท
1. webboard แห่งนี้ ทำขึ้นเพื่อให้เป็นที่ พุดคุย-แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของกลุ่มคนที่มีความสนใจในด้านการดูหนัง-ฟังเพลง และเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียง - Home Theater โดยเฉพาะ

2. Webboard แห่งนี้อนุญาตให้เฉพาะสมาชิกผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ที่มีสิทธิ์ เขียน-ตอบ ข้อความในกระทู้ต่างๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะเข้ามาอ่านข้อความได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ เขียน-ตอบ ข้อความใดๆทั้งสิ้น

3. วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของ Webboard นี้คือ เพื่อให้เป็นแหล่งชุมนุมของผู้ที่เจริญแล้ว มีวุฒิภาวะ และมีวิจารณญานเพียงพอ ในการ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยยึดถือหลักของการเปิดกว้างทางความคิดเห็น และ เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  บรรยากาศใน Webboard แห่งนี้จะต้องเป็นไปอย่างสงบสุข มีมิตรไมตรี และแบ่งปันน้ำใจให้กันและกัน

4. Webboard แห่งนี้ จะไม่ยอมให้มี มลภาวะ เข้ามารบกวนบรรยากาศโดยรวมของชุมชนแห่งนี้โดยเด็ดขาด Webboard แห่งนี้จะไม่ยอมให้ใครเข้ามาก่อความวุ่นวาย ด่าทอ กล่าวร้าย เขียนข้อความอันหยาบคาย โจมตีผู้หนึ่งผู้ใด โดยปราศจากเหตุผล และ หลักฐาน โดยเด็ดขาด  การกระทำดังกล่าวถือว่า ไม่เป็นที่ยอมรับของ Webboard นี้  Webboard นี้จะไม่ยอมบอกให้ผู้คนในชุมชน ต้องอดทนต่อ การกระทำผิดๆ หรือ ไม่สมควรใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่กระทำการอันไม่สมควร ต้องไปจากชุมชนแห่งนี้โดยทันที

5. Webboard แห่งนี้ ยอมรับในหลักการของความมีอิสระ ที่จะแสดงออกทางด้านความคิดเห็น แต่ อิสระภาพดังกล่าว จะต้องประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของตนเอง และ ไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิ์ของผู้อื่น หากว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์-วิจารณ์ สิ่งใด หรือ ผู้ใด ผู้แสดงความคิดเห็นจะต้องแสดงตนเอง โดยแจ้งชื่อ นามสกุลจริงไว้ และจะต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ประกอบในกรณีที่เป็นข้อกล่าวหาต่อบุคคลที่สาม

6. การแลกเปี่ยนความคิดเห็นนั้น อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิด แต่สมาชิกทุกท่าน จะต้องยอมรับในหลักการของการให้ความเคารพต่อความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การพูดคุยจะต้องจำกัดอยู่ในประเด็นเนื้อหาของความคิดเห็นเท่านั้น ห้ามทำการ โจมตี ด่าทอ กระทบกระเทียบ เข้าไปที่ตัวบุคคลโดยเด็ดขาด

7. สมาชิกที่กระทำผิด จะได้รับการเตือน 1 ครั้ง พร้อมกับจะมีการแก้ไข ข้อความที่ผิดนั้น หากว่าเตือนแล้ว ยังคงกระทำผิดต่อ ผู้ดูแล Webboard จะทำการ  Ban user รายนั้น ในทันที

8. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข้อความใดๆใน Webboard  แห่งนี้ และมีความประสงค์จะชี้แจง สามารถทำได้โดย
- สมัครเป็นสมาชิกลงทะเบียน แล้วแสดงตัวโดยชัดเจน เข้ามาชี้แจงด้วยตนเองในกระดานข่าว
- หรือ ส่งคำชี้แจง มาที่ Webmaster@ThaiAVclub.org เพื่อนำลงในกระดานข่าวต่อไป แต่จะต้องแสดงตัวอย่างเปิดเผยเช่นเดียวกัน

9. สมาชิก จะต้องเก็บ password ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกัน การสวมรอยจากบุคคลที่สาม เข้ามาก่อกวน webboard แห่งนี้

10. การพิจารณาตัดสินความขัดแย้ง ถือเป็นสิทธิ์ของ ผู้ดูแล webboard แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ซึ่งหากผู้ดูแล Webboard ตัดสินเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม ชุมชนแห่งนี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นเองในอนาคต แต่หากผู้ดูแล Webboard ตัดสินเรื่องราวผิด หรือ มีความลำเอียง ไม่ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง Webboard แห่งนี้ก็จะเสื่อมไปเองในที่สุด

11. ห้ามผู้ใดลงข้อความอันเป็นการโฆษณาสินค้าในกระทู้  และห้ามร้านค้า หรือ ผู้ค้า เข้ามาโพสต์แนะนำสินค้าในกระทู้  อีกทั้งบอร์ดแห่งนี้จะไม่รับลงโฆษณาใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้บอร์ดเป็นของผู้บริโภคโดยแท้จริง และสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระเต็มที่

Banned List
สินค้าในรายการดังต่อไปนี้ จะถูกลบทันที ที่พบเห็นครับ ในกรณีที่เป็นร้านค้า หรือ สื่อ มาโพสต์เอง โอกาสถูก Ban user ทันที จะสูงมากครับ ในกรณีเป็น user โพสต์ จะเป็นการลบ และ แจ้งเตือนให้ทราบครับ ยกเว้น จงใจโพสต์อีกซ้ำๆ ถ้าเช่นนั้นก็จะถูก Ban user ครับ

Banned Distributors -
IAT , Piyanas , Audio Force, Music Plus Cinema, Zonic Vision.

All of these products are banned -
Acustic Art, Aczon, Audioquest, Audience , AVM , Boston, Bryston, B&W, Celestion, Chords, Classe, Cyrus , ELAC, ELC , Enzo, Exposure, inakustik, Infinity, Isophon, JPS labs , Kamaz, MSB, MTX, Niro Nakamichi, Octave, PMC, PodSpeaker, ProAc, REL, ,ReQuest Audio, Rotel, Scandyna, Transrotor, Vivid Audio, WaecoVicoustic ,
and..... more to come.... stay tuned....

Banned Manufacture -
Nola