Thai Audio/Video Club

คุยกันฉันท์เพื่อน => จับฉ่าย => Topic started by: manood_oon on 08 July 2008, 10:07:34 pm

Title: “การจัดดอกไม้สร้างสรรค์สไตล์ญี่ปุ่น”
Post by: manood_oon on 08 July 2008, 10:07:34 pm
การจัดดอกไม้ ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพราะจะต้องใช้ดอกไม้ที่แตกต่างกันในหลากหลายสี การไล่โทน การนำเอาดอกไม้หรือใบไม้ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ มาจัดให้อยู่ในองค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กัน และทำให้เกิดมุมมองที่สวยงาม นับได้ว่าเป็นศิลปะและวิวัฒนาการที่สืบทอดกันมาช้านาน การจัดดอกไม้โดยส่วนใหญ่นิยมจัดเลียนแบบดอกไม้สดธรรมชาติ

       อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เห็นความสำคัญและสนับสนุนศาสตร์แห่งการจัดดอกไม้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดโครงการเวลาเป็นของมีค่า “การจัดดอกไม้สร้างสรรค์สไตล์ญี่ปุ่น (Ikbana)” โดยหลักสูตรดังกล่าว ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น (อิเคบานะ) ที่ไม่เหมือนใคร สำหรับใช้ประดับตกแต่งภายในบ้าน เป็นการจำลองการใช้ชีวิตให้ใกล้ชิดธรรมชาติ ที่มากด้วยความหมาย ตามจินตนาการจากกิ่ง  ดอก  ก้านใบ เพียงไม่กี่ดอก  สร้างสมาธิในการจัดดอกไม้ตั้งแต่ วิธีเลือกดอกไม้ วิธีเลือกใบ การเตรียมดอกไม้ก่อนการจัด การตัดดอก ปักวางดอกไม้ การจัดกระเช้า รวมถึงวิธีการจัดดอกไม้โดยรวมให้ออกมาสวยงาม อำนวยการสอนโดย อาจารย์อารยะ  ไทยเที่ยง

   เปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ที่ 10 , 17 , 24 , 31 สิงหาคม 7 กันยายน 2551 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ค่าอบรม 2,000 บาท(รวมอุปกรณ์) เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โทรศัพท์ 02-437-7799 หรือ www.theprincessmothermemorialpark.org