Author Topic: ขณะนี้ เราได้เปลี่ยนผู้รับจด domain name แล้ว  (Read 2965 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline poj

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 16226
  • Gender: Male
    • http://www.AVBestBuy.com
หลายท่านอาจจะไม่รู้สึกว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลง  แต่ตอนนี้ ผมได้ตัดสินใจเปลี่ยนผู้ให้บริการจด Domain Name ไปเป็นเจ้าใหม่แล้ว  เนื่องจากถึงเวลาต้องต่ออายุ domain name -ThaiAVclub.org  ผมก็เลยเปลี่ยนซะเลย  เพราะเจ้าเก่า เริ่มต้นขึ้นราคา และบริการด้อยกว่าเจ้าใหม่ที่ผมหาเจอ

ตอนนี้เราจะมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ปีละประมาณ $8  
ในราคานี้จะรวมบริการ Domain Locked ไว้เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งถูกกว่าที่เก่า
อีกทั้ง บริการต่างๆก็ดีด้วย (ฟังจาก webboard ต่างๆที่คุยกันเรื่อง hosting plan และ domain register)

จึงเรียนมาให้สมาชิกทุกท่านทราบครับผม                                                                                  
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง