Author Topic: upgrade board เป็น v. 2.0 ครับ  (Read 1910 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline poj

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 16226
  • Gender: Male
    • http://www.AVBestBuy.com
upgrade board เป็น v. 2.0 ครับ
« on: 21 August 2011, 04:27:10 PM »
ก็ถึงเวลา upgrade ใหญ่สักครั้งครับ  หลังจาก smf ออก v 2.0 final ออกมา  ผมก็เลยหาเวลาว่า มาทำการ upgrade board ให้เป็น version ล่าสุดครับ  ลองใช้กันดูนะครับ  หากพบข้อผิดพลาดอะไร ก็ช่วยๆกันแจ้งเข้ามาด้วยนะครับ
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง