• Welcome to Thai Audio/Video Club. Please or
 
25 January 2021, 11:40:40 am

News:

การลงทะเบียน ผู้สมัครต้องส่งบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนครับ (กำกับด้วยว่า ใช้สมัครสมาชิกบอร์ดเท่านั้น  ปิดเลขบัตร ปิด barcode ปิด วันเกิด ปิดที่อยู่  เปิดแค่ชื่อ นามสกุล กับรูปภาพ ก็พอครับ) http://www.thaiavclub.org/Forum/index.php?topic=2816.0


หนังสือใกล้มือ..

Started by Hexaphonic, 07 April 2013, 11:21:40 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hexaphonic

23 August 2018, 11:45:39 am #300 Last Edit: 23 August 2018, 04:13:22 pm by Hexaphonic
Quote from: jon che on 23  August  2018, 06:31:00 am
ปีที่แล้ว ดร.นิเวศน์ ณ VI ก็แนะนำหนังสือเล่มนี้ไว้ในหลายโอกาส ผู้แต่งเขียนไว้อีกเล่มคือ Homo Deus: A Brief History of Tomorrow เห็นขายออนไลน์ในเมืองไทย 2 เล่มไม่ถึงเก้าร้อยครับ (คืนได้ใน 7 วัน)


ผมเคยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ว่า

เมื่อมนุษยชาติไขปริศนา,ถอดรหัส "ทฤษฎีรวมแรง (Unify Theory)" ได้สำเร็จ
นั่นแหละครับที่อารยธรรมมนุษยชาติจะก้าวกระโดดครั้งใหญ่
เมื่อนั้นมนุษย์โฮโมซาเปี้ยนส์จะกลายเป็น "อภิมนุษย์"

1 ในแรงทางฟิสิกส์ทั้ง 4 ที่มนุษย์ยังไขปริศนาไม่ออกคือ "แรงโน้มถ่วง"
ผมคิดว่าแรงโน้มถ่วงนี้ คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัตถุ 2 อัน
มันมีทั้งระดับมหภาค (ระหว่างดวงดาว) จนถึงระดับจุลภาค (อะตอม)
มีทั้งที่เป็นรูปธรรม (วัตถุ) และนามธรรม (จิต)

ผมคิดว่าหากไขปริศนาแรงโน้มถ่วงได้สำเร็จ
มันอาจจะเกี่ยวกับการแยกธาตุ แปรธาตุ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะในทางธรรมของปัจเจกด้วย (การหมกจมในอาสวะ กิเลสอนุสัยต่างๆ)
ถึงตอนนั้น การบรรลุโพธิญาณอาจจะไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยอีกต่อไป
"คุณหลอกดาว" :sad2:

Hexaphonic

04 July 2019, 04:08:36 pm #301 Last Edit: 04 July 2019, 11:09:31 pm by Hexaphonic


เอนกเขียนเล่มนี้ขอบอกว่า น่าผิดหวังสำหรับการที่เคยคุยว่า "อ่านสามก๊กจบตั้งแต่สมัยเรียนประถม"
เหนื่อยไหมเอนก ที่พยายามสร้างวาทกรรม พยายามดีเฟนด์ให้เผด็จการไทย

สังคมตะวันตกเขาเกิดปรากฏการณ์ "ถ่ายโอนองค์อำนาจเทวสิทธิ์" จากตัวบุคคล-คณะบุคคล เกิดปรากฏการณ์ถ่ายโอนอำนาจในการตัดสินชีวิตของตนเอง(ระดับปัจเจก)-อำนาจรัฏฐาธิปัตย์(ระดับมวลชน) จากที่เคยอยู่ในความครอบครองของชนชั้นปกครอง,นักบวช มาสู่มวลสามัญมหาชน สังคมตะวันตกทำสำเร็จมาเป็นร้อยปีแล้ว ทำให้พวกเขาเปลี่ยนผ่านจิตสำนึกแบบก่อนสมัยใหม่(แนวดิ่ง รวมศูนย์) ไปสู่จิตสำนึกแบบสมัยใหม่(จิตสำนึกแนวระนาบ จิตสำนึกสาธารณะ)

และนี่ทำให้สังคมตะวันตกก้าวหน้ากว่าสังคมเอเชีย(ส่วนใหญ่) ก้าวหน้ากว่าสังคมแอฟริกา ลาติน...ซึ่งถ้าเอเชีย แอฟริกา ลาตินถ่ายโอนองค์อำนาจสิทธิ์ขาดมาสู่สามัญชนได้สำเร็จ ก็จะสามารถเจริญทัดเทียมกับสังคมตะวันตกได้เช่นกัน

ส่วนจีนนั้นรุ่มรวยวิทยาการมานมนานก็จริง แต่เป็นสังคมปิดกั้นความคิดเสรีภาพ รวมศูนย์อำนาจ โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชื่อว่ารวบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆที่รัฐจีนเคยมีมาในอดีตเสียอีก เติ้งเสี่ยวผิงก็คือจักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์คอมมิวนิสต์จีนนั่นเอง สีจิ้นผิงได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรดิ(ในทางพฤตินัย) ที่รวบอำนาจเบ็ดเสร็จมากที่สุดเท่าที่รัฐจีนเคยมีจักรพรรดิกันเลย รัฐจีนจึงเป็นสังคมบิดเบือนความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ละเมิดดุลยภาพแห่งเต๋า(ทั้งที่แผ่นดินจีนเองคือต้นกำเนิดเต๋าด้วยซ้ำ) รัฐจีนซุกปัญหาไว้ใต้พรม เหมือนระเบิดเวลาที่รอหายนะในอนาคต ไม่ยั่งยืนหรอก

สนิมเกิดแต่เนื้อในตน ศัตรูอันดับ 1 ของรัฐจีนไม่ใช่ชาติตะวันตกหรอก
แต่คือการกดขี่ประชาชนตัวเอง ฮ่องกงนี่แหละจะเป็นโดมิโน่ตัวแรก


ส่วนอารยธรรมอิสลามนั้น ในอดีตเคยเจริญก้าวหน้าทางสหวิทยาการก็จริง ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ สถาปัตยกรรมวิศวกรรมโครงสร้าง ชลประทาน
แต่มียุคสมัยหนึ่งที่บรรดาอนุศาสนาจารย์มุสลิมมีความเห็นว่าความรู้ทางโลกย์ถือเป็นความบาป
มันทำให้ชาวมุสลิมเสียเวลาเนิ่นช้าในการเดินทางไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้า
อีกทั้งมันคือการลบหลู่ท้าทายต่อองค์อัลเลาะห์ (ความอวดดีของมนุษย์)
พวกท่านจึงลงฉันทามติว่า ให้หยุดการศึกษาวิชาการทางโลกย์และทำลายงานวิชาการต่างๆทิ้งเสีย
แต่ด้วยปัญญาชนมุสลิมเกิดความเสียดายในงานวิชาการ จึงลักลอบขนถ่ายงานวิชาการจำนวนมากไปซุกซ่อนที่แผ่นดินยุโรป
ยุโรปตะวันตกจึงได้องค์ความรู้จากอารยธรรมอิสลามไปต่อยอดแบบก้าวกระโดด
เมื่ออารยธรรมอิสลามมีฉันทามติว่า การไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าคือภารกิจอันสูงสุด ภารกิจอื่นนอกจากนี้ไม่มี
ก็เท่ากับว่าอารยธรรมอิสลามยืนกรานที่จะมีจิตสำนึกแบบก่อนสมัยใหม่ตลอดไป
นั่นคือ "การปิดประตูขังตัวเอง" ของอารยธรรมอิสลามไปโดยปริยาย.
"คุณหลอกดาว" :sad2:

poj

ผมคิดว่า จีน จะยังคงอยู่แบบนี้ได้อีกนานครับ  เพราะยังไง พรรคคอมมิวนิสต์ ก็น่าจะปกครองได้อย่างมั่นคงต่อไป
ส่วน ฮ่องกง ก็คงอยู่ในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ  คือ ประท้วงเป็นระยะ  แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกหักครับ
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

Hexaphonic

05 July 2019, 10:31:03 pm #303 Last Edit: 05 July 2019, 10:41:18 pm by Hexaphonic
http://www.sookjai.com/index.php?topic=36136.0

เวลาเท่าไหร่ที่ถือว่านานสำหรับการรวบอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน?
50 ปี 100 ปี รัฐจีนอาจจะเป็นอย่างตอนนี้ไปเรื่อยๆ
ในชั่วชีวิตเราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินที่เกิดกับรัฐจีนอย่างในศตวรรษที่แล้ว

แต่มันก็ไม่แน่หรอกนะครับ อะไรๆก็เกิดขึ้นได้
ยิ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนละเมิดมรรคาแห่งเต๋าด้วย
ซึ่งนี่จะทำให้รัฐจีนไม่สามารถคงสภาพอำนาจอย่างนี้ไปได้ยาวนาน


"คุณหลอกดาว" :sad2: