• Welcome to Thai Audio/Video Club. Please or
 
04 December 2020, 06:36:19 am

News:

การลงทะเบียน ผู้สมัครต้องส่งบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนครับ (กำกับด้วยว่า ใช้สมัครสมาชิกบอร์ดเท่านั้น  ปิดเลขบัตร ปิด barcode ปิด วันเกิด ปิดที่อยู่  เปิดแค่ชื่อ นามสกุล กับรูปภาพ ก็พอครับ) http://www.thaiavclub.org/Forum/index.php?topic=2816.0


รายละเอียด/ยอดคงเหลือ ในบัญชีเงินฝากเพื่อเช่า host

Started by poj, 15 February 2002, 11:46:03 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

poj

รับบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนของ webboard

เนื่องจากการใช้บริการฟรีต่างๆของ webboard ไม่ว่าจะเป็น Free Host , Free redirect URL ล้วนแล้วแต่มีข้อเสียทั้งสิ้น �ไม่ว่าจะโดนไล่ที่ โดนลบ �โดนตัดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ �เต็มไปด้วย popup ad อีกมาก �และข้อเสียอื่นๆ

สมาชิกท่านหนึ่งของบอร์ดจึงเสนอให้มีการ บริจาคเงิน สมทบทุน เพื่อนำมาใช้จ่ายของบอร์ดในด้านต่างๆ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากสมาชิกท่านอื่นๆ อีกสิบกว่าท่าน

เงินบริจาคที่ได้มานั้น ทางผู้ดูแลบอร์ดจะนำมาเพื่อใช้ใน
1. ค่าเช่า Host ซึ่งจะตกประมาณปีละ 3-4,000 บาท
2. ค่าจดทะเบียน domain name ปีละ 400 บาท
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากว่ามี

ด้วยเงินที่ได้รับมานี้ เราจึงมี webboard ดีๆใช้กัน เพื่อเป็นสื่อที่จะได้พูดคุยกัน แบ่งปัน ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นสื่อที่เราจะรวมตัวกันเป็นชุมชนของผู้บริโภค ที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง �ไม่มี banner โฆษณาใดๆจากผู้ค้าในวงการ �เราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี โดยไม่ต้องเกรงใจสปอนเซอร์รายใด

และถึงแม้เราจะยังมียอดเงินคงเหลือในบัญชี แต่ในขณะที่บอร์ดใหญ่ขึ้น มีสมาชิกมากขึ้น �มีข้อความมากขึ้น �มีบทความที่เผยแพร่ความรู้มากขึ้น �เราก็ต้องการทรัพยากรมากขึ้นตามลำดับ �แน่นอนว่า ค่าใช้จ่ายต่อปี ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้น เรายังคงต้องการเงินจากทุกท่านเพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายในอนาคต

ท่านสามารถช่วยเราได้ ด้วยการบริจาคเงินของท่าน ตามแต่กำลังศรัทธา มาที่
บัญชีสะสมทรัพย์
ธนาคาร กรุงศรี
สาขา โอเดียนแฟชันมอลล์ หาดใหญ่
ชื่อบัญชี  พจน์ อุดมลาภสกุล
เบอร์บัญชี  646-1-04876-8

ท่านสามารถไปโอนเงินด้วยตัวท่านเองที่ ธนาคารใกล้บ้านท่าน หรือ ผ่านตู้ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง (กรุณาระวังการกดเบอร์บัญชีผิดด้วย) เมื่อท่านได้บริจาคเงินแล้ว กรุณา แจ้งชื่อของท่าน วัน และเวลาที่ท่านได้โอนเงินมา พร้อมจำนวนเงิน ได้ที่ �กระทู้นี้�เพื่อที่ผมจะได้ทำการตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกๆท่านครับ
พจน์ อุดมลาภสกุล
ผู้ดูแล webboard

หมายเหตุ - สิทธิ์ในการดูแลบอร์ด และการกำหนดนโยบาย แนวทางของบอร์ดยังคงเป็นของผมแต่ผู้เดียว ผู้บริจาคเงินไม่มีสิทธิ์กำหนดนโยบายใดๆ (ผมกลัวบอร์ดนี้จะกลายเป็นอย่าง ITV ที่ถูกยึดไปโดยกลุ่มทุน และทำให้เสียความเป็นกลาง) �อย่างไรก็ตาม ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้ใช้ และยินดีปรับปรุงตามที่ท่านเสนอมา หากว่าเป็นการเสนอเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ยอดคงเหลือของบัญชี ท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาในกระทู้นี้

15/2/45 �พจน์ฝาก และเปิดบัญชี 500 บาท
ยอดคงเหลือ 500 บาท
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

15/2/45
players บริจาค 200 บาท
pan บริจาค 300 บาท
คุณหมอวรชัย บริจาค 200 บาท
ยอดคงเหลือ 1200 บาท[!--EDIT|poj|Feb. 18 2002,09:21--]
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

15/2/45
คุณ Art บริจาค 200 บาท

16/2/45
คุณหมอไกรฤกษ์ บริจาค 200 บาท
คุณ SPmk และคุณ kj  บริจาค 500 บาท

17/2/45
คุณ อัครพล บริจาค 200 บาท

ยอดคงเหลือ  2,300  บาท[!--EDIT|poj|Feb. 19 2002,11:08--]
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

17//2/45
คุณ sakon บริจาค 200 บาท

18/2/45
คุณ siriwong บริจาค 1,200 บาท
คุณ porapak และ คุณ mee บริจาค 400 บาท
คุณ ae บริจาค 200 บาท
คุณ akara บริจาค 170 บาท

ยอดคงเหลือ �4,470 �บาท

ยอดเงินตอนนี้ จะทำให้การหา host เปิดวงกว้างมากขึ้น �แต่ผมจะพยายามเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด �และประหยัดเงินไว้ให้มากที่สุดครับ

ทุกท่านยังคงบริจาคเข้ามาได้ �เงินที่เหลือ เราจะเก็บไว้ใช้จ่ายในปีต่อไป �หรือ ใช้จ่ายในกรณีที่ เราใช้ bandwidth มากกว่าที่เขากำหนด ทำให้เราต้องซื้อ bandwidth มากขึ้น[!--EDIT|poj|Feb. 20 2002,06:18--]
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

19/2/45
คุณ apipol บริจาค 200 บาท
คุณ tp บริจาค 200 บาท

ยอดคงเหลือ  4,870  บาท[!--EDIT|poj|Feb. 21 2002,14:12--]
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

20/2/45
คุณ pirayut บริจาค 200 บาท
คุณ pakorn บริจาค 200 บาท
คุณ moo บริจาค 200 บาท

21/2/45
คุณหมออำนาจ บริจาค 500 บาท

ยอดคงเหลือ �5,970 บาท[!--EDIT|poj|Mar. 08 2002,17:40--]
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

คุณวิวัฒน์ บริจาคเงิน  410 บาท

ยอดคงเหลือ  6,380 บาท
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

22/3
จ่ายค่าจดทะเบียน domain name www.ThaiAVclub.org 1 ปี  393.91
จ่ายค่าเช่า Host เดือนแรก แบบทดลองใช้  213.95

ยอดคงเหลือ  5,772.14
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

29/3/45
คุณไพบูลย์ บริจาค 200 บาท

ยอดคงเหลือ  5,972.14  บาท
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

26/4/45
คุณ NET บริจาค �500 �บาท

16/5/45
poj จ่ายชำระค่าประมูลแผ่น LP เป็นเงิน 710 บาท

ยอดคงเหลือ �6,969.55 �บาท[!--EDIT|poj|May 16 2002,21:30--]
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

21/5/45
จ่ายชำระค่าเช่า server 414.17 บาท
คงเหลือ 6,555.38

หมายเหตุ - ที่ค่าเช่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเราได้อัพเกรด package ไปเป็นแบบ มีเนื้อที่ 225 Mb  และส่งถ่ายข้อมูลได้เดือนละ 3.5 Gb  ทั้งนี้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของบอร์ดครับ  เพราะเรามีคนเข้ามาดูพอสมควรทำให้เราต้องการการส่งถ่ายข้อมูลที่เพียงพอ
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

21/5/45
คุณ spunyarit  บริจาคเงิน 200.00 บาท
ยอดคงเหลือ  6,755.38
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

20/6/45
คุณ Night Owl บริจาค 300       บาท
จ่ายชำระค่าเช่า host     410.42  บาท

ยอดคงเหลือ  6,644.96  บาท                                              
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

21/6/45  ดอกเบี้ยรับ  37.17
27/6/45  คุณ Heco บริจาค   300.00 บาท

ยอดคงเหลือ   6,982.13  บาท                                                                          
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

18/7/45 จ่ายค่าเช่า Host    418.72  บาท
ยอดคงเหลือ   6,563.41  บาท                                                                                  
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

22/8/45  For server            -430.70        
27/8/45 donate                 +500.00          
20/9/45 pay server            -423.04          
19/10/45 pay server          -445.09          
25/10/45 donate               +100.00        
23/11/45 pay server          -443.44            
20/12/45 interest              +52.13            
26/12/45 pay server          -442.27          
25/01/46 pay server          -451.41            
25/1/46  pay for domain    -338.57            
27/2/46  pay server           -457.85            
1/3/46  คุณ 715บริจาค       +310.00            

ยอดคงเหลือ  4,093.17
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

5/4/46  คุณ Run             บริจาค 200 บาท
7/4/46  คุณ chai             บริจาค 200 บาท
8/4/46  คุณ tubeman      บริจาค 300 บาท
8/4/46  คุณ xex              บริจาค 300 บาท
8/4/46  คุณ Art              บริจาค 200 บาท
8/4/46  คุณ ?????           บริจาค 200 บาท
8/4/46  คุณ buygunner           บริจาค 300 บาท

ยอดคงเหลือ  5,349.97 บาท
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

poj

9/4/46 คุณ Mcgyver บริจาค 300 บาท
10/4/46 นพ.ไกรฤกษ์ บริจาค 500 บาท
17/4/46 คุณ DRC บริจาค 300 บาท
17/4/46 คุณ Songtham บริจาค 500 บาท
17/4/46 คุณ Sakorn บริจาค 200 บาท
21/4/46 คุณ apipol บริจาค 200 บาท
22/4/46 นพ.วรชัย บริจาค 500 บาท

ยอดคงเหลือ  7,849.97 บาท
And in the end, The love you take is equal to the love you make.

พจน์  อุดมลาภสกุล
ผมมีร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นของตนเอง ความเห็นของผมอาจไม่เป็นกลาง กรุณาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง