Present

ห้องฟังห้องนี้ เป็นห้องหลักที่ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลงครับ ออกแบบมาโดยคำนวณ ขนาดกว้าง -ยาว-สูง ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันเสียงเบสบูม การตบแต่งเน้นความถูกต้องของเสียง และ ภาพ มากกว่าที่จะเน้นความสวยงาม ห้องทั้งห้องจึงเป็นสีดำ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอะไรไปรบกวน ภาพบนจอ

โครงสร้างของห้อง เป็นโครงเคร่าไม้ บุยิบซัมบอร์ดที่ตีทับกันสองชั้น แล้วใช้สกรู ขันยึดเข้ากับโครงเคร่าไม้ (ไม่ใช้ตะปู) แล้วจึงบุทั้งห้องด้วย พรมอัดสีดำ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีราคาถูก และช่วยซับเสียงได้นิดหน่อย เสร็จแล้ว จึงมีการปรับอคูสติคด้วย Tube Trap, RPG B.A.D Panel , RPG acoustic foam, Room tune, DIY Diffusor, DIY abfusor.

เป็นห้องที่ดีกว่าห้องเก่าในทุกด้านครับ แต่ก็ไม่ได้เป็นห้องที่ทุ่มทุนทำเต็มที่ เพราะเป็นบ้านชั่วคราว ผมจึงยังไม่ได้ทุ่มทุนลงไปเต็มที่ครับ

panorama1_xl

panorama3_xl

panorama2_xl

panorama4_xl